Bijbelstudie/gespreksgroep

Meer weten over de Bijbel

De Bijbel is het bestverkochte boek ooit. Er zijn door de eeuwen heen naar schatting honderden miljoenen exemplaren verkocht van deze fascinerende verzameling verhalen en getuigenissen. Als Leger des Heils geloven wij dat God zelf de inspiratie is geweest voor de Bijbel en dat Hij zich hierin aan de mens heeft geopenbaard.
image

Op diverse woensdagavonden komen we bij elkaar aan de Jacob Catstraat 297. We starten om half acht met gezellig koffie drinken, we proberen rond negen uur af te sluiten, zodat het niet te laat wordt. De bijbelstudie data voor 2016 zijn  6 januari, 3 februari, 2 maart, 6 april, 11 mei, 8 juni,  1 juli(seizoensafsluiting met een gezellige maaltijd) 14 september, 5 oktober, 2 november en 7 december.

De bijbelstudies hebben een aantal duidelijke eigenschappen. De belangrijkste eigenschap is wel dat ze ons helpen zelf te ontdekken wat er in de Bijbel staat, in plaats van ons te vertellen wat er wordt gezegd. Ze stemmen ons dus tot nadenken. Ze helpen ons over de betekenis van een gedeelte door te denken, zodat we echt begrijpen wat de schrijver zegt. De vragen zijn zo gesteld dat niet kan worden volstaan met heel korte antwoorden.

De bijbelstudies zijn persoonlijk. Door de vragen ontdekken we beloften, zekerheden, vermaningen en uitdagingen in het Woord van God. De bedoeling van de vragen is dat Gods Woord zelf onze gedachten vernieuwt en dat we veranderd worden door de Geest van God. Dit is het uiteindelijke doel van de bestudering van de Bijbel. Elke deelnemer krijgt een werkmap waarin de vragen staan en kan die zelfstandig thuis voorbereiden. Samen mogen we ontdekken wat God ons te vertellen heeft in het boek Daniël.