Adressen korps Kampen

Indien u meer informatie wenst:  
Leger des Heils Korps Kampen
Bovennieuwstraat 33-35
8261 HA Kampen

Korpsofficier
Kapitein Eric Kamperman
eric.kamperman@legerdesheils.nl
   
Korpsgebouw: tel 038-3312652 of
Korpsofficier: 038-3332171

Banknr. NL24RABO 0153 9022 48
t.n.v. Leger des Heils Kampen

Voor reacties: korps.kampen@legerdesheils.nl

Samenkomsten iedere zondagochtend vanaf 10.00 uur voorafgegaan door bidstond vanaf 9.15 uur en voorzang vanaf 9.50 uur . Deze samenkomsten  worden gehouden in het korpsgebouw aan de Bovennieuwstraat 33-35 in Kampen.

Contactformulier