Zondagmorgen een thema van levensbelang! Eens bekeerd, altijd bekeerd??

07-02-2018

Onder gelovigen is er een verschil van mening als het gaat over de vraag of mensen, na hun bekering, altijd gered zijn. Onze 9e leerstelling zegt daar het volgende over; Wij geloven dat voortdurend gehoorzaam geloof nodig is om gered te blijven. Maar hoe staat dat dan in verhouding tot de tekst waar staat dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn? Zondag 11 februari om 10.00 uur gaan we hierover nadenken en proberen samen tot de kern van genade van God en de keuzevrijheid van mensen te komen.