Zingen bij Zr. Liefers

17-02-2015

Zr. Liefers is  door de loop der jaren altijd een trouw bezoekster  geweest in de samenkomsten van het Leger des Heils, maar ook door de weeks een vaste klant van de  kledingwinkel  in het Heilsleger, waar ze vooral ook kwam om  de gezelligheid en een babbeltje. Qua gezondheid gaat het met zr. Liefers niet zo goed meer…. dáárom hebben we met een aantal  br. en zrs. van het korps  maandagavond 16 febr.  bij haar haar  thuis gezongen. Liederen die spreken over  blijde  geloofsverwachting en toekomstperspectief op grond van Gods beloften!  Het was voor haar een verrassing dat  we kwamen en  ze stelde het zeer op prijs. We hebben ruim een half uur gezongen…en zr. Liefers zong zelf ook fijn mee. Het waren  blijde en vreugdevolle momenten, maar  er was soms ook  bewogenheid en ontroering.  We zongen één van haar lievelingsliederen: 

Aan Uw dienst gewijd voor eeuwig, leef en sterf ik aan Uw zij,
tot Uw eer zal ‘k steeds getuigen, van genade rijk en vrij.
Lof en ere halleluja, lof en ere zij het Lam, in Zijn bloed ben ik gereinigd,
lof en ere zij het Lam.

Broeder  Arend Keijzer dankte met ons samen…en zr.Liefers hoopte dat ze t mag beleven dat we nog weer eens een keer komen zingen ter bemoediging.

Klik hier voor meer foto's http://www.mijnalbum.nl/Album=RH4R4HL7