Ziekenzondag

12-09-2016

Zondag 11 september was in meerdere opzichten een bijzondere dag. Natuurlijk vanwege de herdenking van de aanslagen op 11 september 2001 in Amerika. Daarnaast was het Ziekenzondag. Aan beide onderdelen is tijdens de samenkomst in Kampen aandacht besteed. De overdenking had het thema; "Van jihad naar heiligmaking" (zie ook preek) en aan het einde van de dienst werden fruitmandjes meegegeven om te bezorgen bij ouderen en zieken. Tijdens de dienst was er ook aandacht voor het jeugdwerk. Er werden fijne liederen gezongen o.l.v. het muziekkorps dat met 16 personen goed op sterkte was. Al met al was het een gezegende dienst.