Zevende openluchtdienst in stadspark 'De Wijde Blick'

11-06-2018

In deze roerige tijden waarin geloofsstrijd en religieuze verdeeldheid toeneemt en steeds weer slachtoffers eist, willen de Vrije Evangelische Gemeente, de Baptistengemeente en het Leger des Heils voor de zevende keer als eenheid optrekken. Op zondagmiddag 24 juni 2018 om 16.00 uur zal in stadspark 'De Wijde Blik' in Kampen weer een openluchtdienst worden gehouden. Het thema is; “Een stroom van… Hoop, Geloof, Liefde.”

De dienst staat onder leiding van de drie voorgangers van de gemeenten, respectievelijk dominee Sjoerd van der Velde, dominee Gijs de Bree en kapitein Aalt Fikse. De Bree over de samenwerking; “Het feit dat we al zeven jaar samenwerken aan dit mooie, ongedwongen initiatief laat wat mij betreft zien dat we elkaars overtuigingen en verlangen over Gods rijke zegen herkennen en delen, maar ook dat we het een vreugde vinden om gezamenlijk uit te dragen dat Jezus Christus onze Heer is.”

Voor Fikse is dit de laatste handeling als korpsofficier van het Leger des Heils in Kampen. “Mijn vrouw en ik mochten bijna 11 jaar in het mooie Kampen wonen en de laatste 7 jaar deel uitmaken van de samenwerking met beide kerken. Wij verhuizen enkele dagen na de openluchtdienst naar Limburg om daar het werk van God binnen het Leger des Heils voort te zetten. Wij hopen van harte dat we daar medegelovigen vinden met wie ons zo verbonden mogen voelen als met de Vrije Evangelische Gemeente en de Baptistengemeente.”

Sjoerd van de Velde over het thema; Een stroom van… Hoop, Geloof, Liefde. “Stroom. Daar zit de betekenis van rivier, (levend)water in. Maar ook de spreekwoorden/metafoor; tegen de stroom in en met de stroom mee. Hoop is in het Oude Testament een heel positief geladen woord. Heeft met Gods beloften te maken. Paulus en ook Petrus pakt deze lijn in het Nieuwe Testament verder op, met de drieslag Geloof Hoop en Liefde. Hoop staat bij Paulus tussen Geloof en Liefde in. Geloof en Liefde worden zo omsloten/gedragen door de Hoop. Er is hoop in een soms hopeloze wereld. Jezus, Hoop voor de volken. Hoop is ook anker van Behoud.”

Alle inwoners worden opgeroepen deze openluchtdienst bij te wonen. Het is voor jong en oud. Bij ongunstige weersomstandigheden vindt de dienst overigens plaats in het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente, Bovennieuwstraat 114, Kampen. Voor verdere informatie: 038-3332717.
(foto: Stefan Lanjouw)