Zesde openluchtdienst in stadspark 'De Wijde Blick'

22-06-2017

In dit Reformatiejaar heeft de samenwerking tussen de Vrije Evangelische Gemeente, de Baptistengemeente en het Leger des Heils een bijzonder thema; God van Vrede?!  Op zondagmiddag 2 juli om 16.00 uur zal in stadspark 'De Wijde Blik' weer een openluchtdienst worden gehouden.

De dienst staat onder leiding van de drie voorgangers van de gemeenten, respectievelijk dominee Sjoerd van der Velde, dominee Gijs de Bree en kapitein Aalt Fikse. Fikse hierover; “Kerken zijn er onderling vaak niet in geslaagd de vrede te bewaren. Het feit dat er in Nederland 648 kerken en kerkelijke genootschappen zijn, laat dit wel zien. Ik ben blij dat Kampen hierop een positieve uitzondering vormt. Als Leger voelen wij ons verbonden met de Vrije Evangelische Gemeente en de Baptistengemeente.”

Gijs de Bree; “Aan mij werd de vraag voorgelegd hoe het kan dat in de afgelopen 4.000 jaar, de wereld slechts 285 jaar vrede heeft gekend? Ik denk dat de oorzaak daarvan is dat de mens zichzelf in de weg zit. Vaak lukt het mensen, ook gelovigen, niet om goed om te gaan met vrede. De mens heeft van nature een zelfgerichte houding, waardoor de aandacht voor de ander op het tweede plan komt, als het al komt. De Bijbel noemt dat zonde. God zij dank wordt van ons niet alleen gevraagd te leven in vrede, God heeft ons die vrede aangereikt in Jezus, zijn Zoon.”

Sjoerd van de Velde over het thema God van Vrede?!  “Achter het thema staat zowel een vraagteken als uitroepteken. Er gebeurt zoveel in onze wereld. Het roept bij veel mensen de eerlijke vraag op: ik merk soms zo weinig van die God van Vrede, ook juist hoe mensen, ook gelovigen, er onderling mee omgaan. Maar juist het uitroepteken: in Jezus Christus is die God van Vrede er en wij hebben als opdracht in woord en daad  deze vrede/shalom zichtbaar te maken . Niet alleen aan de buitenkant,  maar juist ook in persoonlijke levens. Daar wil ik mij van harte voor inzetten.” 

Alle inwoners worden opgeroepen deze openluchtdienst mee te maken. Het is voor jong en oud. Bij ongunstige weersomstandigheden vindt de dienst overigens plaats in het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente, Bovennieuwstraat 114, Kampen. Voor verdere informatie: 038-3332717.

(foto; De drie voorgangers en de vredesduif.)