Zendingszondag 2014

10-10-2014

Zondag 5 oktober was het weer de jaarlijkse zendingszondag. De opbrengst van de collecte van 2014 is bestemd voor het korpsgebouw Santiago de Cuba en het vernieuwen van de officierswoning. De orkaan Sandy heeft in 2012 het korpsgebouw verwoest. Daken en muren werden totaal weggevaagd. Ook de woning van de officieren werd verwoest. Nu slapen twee jongens van 13 en 5 jaar op een divanbed in de woonkamer. De enige slaapkamer is voor de ouders en de baby. In het tijdelijk herstelde gebouw wordt met moeite zondags de samenkomsten gehouden. Met behulp van het zondag ingezamelde geld (in alle korpsen van het Leger des Heils in Nederland) kan het gebouw hersteld worden volgens de veiligeidseisen en kan men uitgroeien tot een sociaal centrum. De volgende bedragen zijn inmiddels al ingezameld:

Korps Kampen                  401,11
Buitenpost Emmeloord        60,73
Buitenpost Urk                  109,00