Warm welkom bij het Leger

19-09-2016

Van oudsher wil het Leger des Heils een plek zijn waar mensen zichzelf kunnen zijn. Een plek waar een ieder zich geaccepteerd en geliefd voelt. Tijdens het landelijke kunst en theater gala van het Leger des Heils afgelopen weekend in Amsterdam kwam weer eens duidelijk naar voren hoe mensen met een beetje hulp en geloof weer verder kunnen in dit leven.  Zo’n 3.500 bezoekers waren getuige van de talenten van mensen die hulp vroegen bij het Leger des Heils. Sommigen dansten en anderen maakten muziek. Enkelen van hen vertelden hun levensloop in een gedicht of verhaal. Menig aanwezige liet een traan bij het horen van de trieste situaties waarin zij terecht waren gekomen. Maar er sprak ook hoop uit, want het betrof mensen die, met hulp, boven zichzelf uit waren gestegen.
Het Leger des Heils in kampen wil ook klaar staan voor de gemeenschap. Daarom zal er vanaf donderdag 22 september een ‘warm welkom’ zijn bij het Leger des Heils aan de Bovennieuwstraat 33-35 in Kampen. Het Leger des Heils is dagelijks vanaf 9.00 uur geopend. De eerste 100 bezoekers krijgen een leuke verrassing. De kledingwinkel en het inloophuis zijn dan ook open.