Vanaf 7 mei samenkomsten Bovennieuwstraat

03-05-2017

Beste geloofsgenoten,

In september 2012 werden de zondag samenkomsten verplaatst vanuit de oude korpszaal naar de aula van een scholengemeenschap. Dat was best een ingrijpende, maar destijds een weloverwogen stap. Er is sindsdien veel gebeurd; naast Emmeloord en Urk, is het werk in IJsselmuiden, Genemuiden en Wezep opgestart. Het verlangen om uiteindelijk te verhuizen naar de voormalige bibliotheek bleek in 2016 helaas niet haalbaar vanwege keuzes van de eigenaar en de financiële ruimte binnen het landelijke Leger des Heils. Toen er door een verbouwing meer ruimte in de oude korpszaal werd gecreëerd kwam het idee boven om de samenkomsten toch weer terug te verhuizen. Dit heeft natuurlijk ook financiële voordelen door het wegvallen van de huur.

In 2012 verhuisden we om door te kunnen groeien als korpsgemeenschap. Dit heeft zich niet zodanig ontwikkeld, zoals we ons dat hadden voorgesteld. Door de jaren heen hebben we heel wat nieuwe mensen mogen verwelkomen, maar we hebben ook een duidelijke tendens bemerkt waarbij de regelmaat van samenkomstbezoek afnam. Met andere woorden; korpsleden komen wel, maar met minder regelmaat. Natuurlijk kan dit te maken hebben met werkschema’s, maar dat is zeker niet het enige. Ergens langs de lijn zijn mensen de goede gewoonte kwijtgeraakt om elkaar als broeders en zusters wekelijks te ontmoeten. In deze wekelijkse ontmoetingen mogen we samen de hemelse Vader ontmoeten. Behalve dat dit een verlangen is van God zelf, is het van belang te beseffen dat we aan elkaar gegeven zijn om elkaar te bemoedigen en tot steun te zijn.

Veel mensen getuigen dat ze door de samenkomst worden opgebouwd en geestelijk verfrist en versterkt een nieuwe (werk)week in kunnen gaan. We hopen dat deze verhuizing voor jong en oud weer een nieuwe fase zal inluiden waarbij we, in navolging van Jezus zullen doen wat Hij deed; Volgens zijn gewoonte ging Jezus op sabbat naar de synagoge (Luc.4:16).  Mocht u zelf suggesties en ideeën hebben om deze ‘gewoonte’ te bevorderen, laat het ons dan vooral weten.
Zo de Here wil, zullen we vanaf zondag 7 mei weer samenkomsten verzorgen in de korpszaal aan de Bovennieuwstraat 33-35 in Kampen. De aanvang is om 10.00 uur. Er zal ook gewoon bidstond zijn en de oppas en nevendienst voor kinderen zal hetzelfde zijn. Wij vragen de komende weken uw begrip voor onvoorziene ‘hobbels’. Probeer oplossingsgericht met ons mee te denken. 

In het kader van ‘omzien naar elkaar’ introduceren wij een kaart ‘oog voor de ander’, waarbij bezoekers wekelijks kunnen aangeven wie ze missen. Zo willen we de ander graag laten weten dat we aan hem of haar denken en hen niet vergeten zijn.

Zoals u weet zal majoor Albert Muller per 1 juni een stap terug doen in zijn ondersteunende werkzaamheden binnen Kampen en omgeving. Het Leger des Heils Kerkgenootschap heeft daarom besloten om per die datum Ellen Steenbergen een vaste dienstbetrekking aan te bieden en haar te vragen ondersteunend te werken in Kampen en omgeving. We zijn daar bijzonder dankbaar voor.

Hartelijke groeten en Gods zegen,
 
Aalt en Tertia Fikse (Kapiteins)