Unieke zangdienst met o.a. Hervormd Kerkkoor Kampen en muziekkorps Leger des Heils

12-01-2017

Op zaterdag 21 januari 2017 wordt een unieke zangdienst georganiseerd in de Bazuinkerk, Cello 1 te Kampen. Het Hervormd Kerkkoor Kampen zal liederen zingen zoals ‘Heer, wijs mij Uw weg’ en ‘Ik zal er zijn’. Koor Rainbow en het muziekkorps van het Leger des Heils zullen typische Leger des Heils melodieën ten gehore brengen. Om aan de zangdienst een uniek karakter te geven zal er ook een internationaal koor zijn van het AZC Dronten en een zandtekenaar. Met name deze combinatie van muziek en zang zal maken dat dit een onvergetelijke avond wordt.  Er is die avond ook nog een kleine primeur. Het Hervormd Kerkkoor Kampen hoopt die avond in nieuwe koorkleding te staan. De zangavond vangt aan om 19.30 uur, deur gaat open om 19.00 uur. De toegang is vrij. Wel is er een collecte.

Kapitein Aalt Fikse van het Leger des Heils over deze samenwerking; “Samen willen we het jaar positief beginnen. Liederen hebben vaak zulke krachtige woorden. Als we vervolgens ook dóen wat we zingen, dan zou de wereld er al een stuk beter uitzien.” Fikse zal in een korte overdenking spreken over het thema; “Waar je schat is, daar is ook je hart.”

Voorzitter van het Hervormd Kerkkoor Kampen, Jan van der Weerd, die de avond zal openen; “We zijn aan elkaar gegeven en samen mogen we in deze wereld optrekken om de blijde boodschap van Jezus Christus  verder bekend te maken. Dat beeld deze zangavond ook uit!”

Voor informatie 038-3332171 / aalt.fikse@legerdesheils.nl