Uitreiking certificaat

15-09-2014

Op zondag 14 september ontving Jeroen Kanis uit handen van luitenant Fikse het certificaat van lidmaatschap van de Korpsraad. Jeroen en zijn vrouw Masego geven leiding aan de internationale kerk (Sozo) en bezoeken ook de samenkomsten van het Leger des Heils in Kampen. Zondag stond de samenkomst o.l.v. de jongeren. Luitenant Fikse sprak over het door hen gekozen thema; Wie is God? Ken ik God? Na de samenkomst werden 45 fruitbakjes uitgedeeld vanwege ziekenzondag. Deze waren samengesteld door Herma Pol.