Uitnodiging Goede Vrijdag samenkomst

24-03-2016

Over de dood heen! (door Amanda Poepe-Slot)

Wat betekent Goede Vrijdag voor jou? Voor de een is het gewoon een werkdag, voor de ander een extra vrije dag, dus een lekker lang weekend. Maar als Christen zijnde heeft Goede Vrijdag een hele andere betekenis; het is de sterfdag van Onze Heer Jezus. Dan staan we stil, voor wat Hij, Jezus, voor jou en mij heeft gedaan.

Lange tijd geleden, toen ik nog geen actief Christen was, vond ik het maar raar dat goede vrijdag, Goede vrijdag heette. Want wat kon er nu goed wezen aan een dag waarop iemand sterft, niets toch? Totdat het kwartje viel, Hij, Jezus moest wel sterven voor de zonden van de mensheid, dus ook voor de zonde die ik elke dag weer bega. Hij ging de dood tegemoet, wetende wat Hem te wachten stond, die zware gifbeker die Hij leeg dronk, voor mij en voor jou!

Jezus daalde af naar het dodenrijk, Hij ging dood. Maar wat Hem nog meer angst aan joeg, was het feit dat Zijn Vader, God, de handen van Hem aftrok! Jezus maakte in die uren geen deel meer uit van de drie-eenheid, Vader-Zoon en Heilige Geest. Dat was verschrikkelijk voor Hem. Maar ondanks dat Hij wist wat Hem te wachten stond, liep Hij er niet voor weg. God spaarde Zijn eigen zoon niet. God gaf zijn eigen Zoon voor ons! Voor alle zonden, die al plaats gevonden hadden, de zonden die toen op dat moment plaats vonden, maar ook voor alle zonden  die wij, de mensheid, nog begaan. Op het moment dat Jezus aan het kruis zei: het is volbracht, werden onze zonden vergeven!

Dat moet je echt eens in je opnemen en over na denken, ook al was jij de enige bewoner op aarde, dan nog zou Jezus sterven alleen voor jou! Zo lief had God de wereld, zo lief heeft God jou en mij, dat Hij Zijn enige zoon gaf. Als je daar goed over na denkt, kun je Jezus alleen maar dankbaar zijn. Hij nam mijn schuld op Hem.

Bij heel veel andere godsdiensten moeten de volgers boete doen, en zichzelf  kastijden en zichzelf opblazen, dat alleen om hun god gunstig te stemmen. Wij hebben de zoon van de Allerhoogste God, die Zichzelf gaf om voor onze zonden te sterven, om de weg naar de Vader vrij te maken! Wij mogen doordat Jezus Christus voor ons stierf, vrijmoedig contact maken met God, de Schepper van hemel en aarde! Wij mogen bidden tot Hem en Hem uitnodigen in ons leven, om daar ook schepper van te zijn.

Onze Here Jezus stierf, de deur naar de dood ging open, Hij heeft meegemaakt hoe het was om dat daar te zijn! Daarom hoeven wij niet meer bang te zijn voor de dood, als wij sterven,en Hem aan hebben aangenomen als zoon van God, onze zonden hebben beleden dan mag je weten dat Jezus op je wacht. Hij zal je naam roepen en je meenemen. Hij zal jou over de dood heen tillen en meenemen naar

Pasen, naar de opstandingsdag! Naar onze nieuwe thuis! Dat is pas echte liefde!

Wij nodigen u uit om samen met ons de samenkomst op Goede Vrijdag te beleven om 19.30 uur in het Ichthuscollege, Jan Ligthartstraat 1 Het thema zal zijn; De achterkant van het kruis.