Uitbreiding korps en optreden 4Real Quartet in Kampen

16-10-2017

4Real Quartet

Het Leger des Heils staat mede bekend om het dragen van uniformen. Het doel hiervan is herkenbaar én aanspreekbaar te zijn voor mensen die een hulpvraag hebben. De beloften die heilssoldaten afleggen zijn verregaand. Zo beloven zij een rein leven te leiden in gedachten, woorden en daden. Ook beloven ze geen alcohol, tabak en drugs te gebruiken. Dit laatste is vooral vanwege de voorbeeldfunctie. In Nederland alleen al drinken 700.000 mensen dagelijks teveel alcohol. Op zondag 22 oktober om 10.00 uur zullen twee heilssoldaten de belofte afleggen en worden zij toegevoegd aan het korps in kampen. Landelijk zijn er ruim 5.000 heilssoldaten en wereldwijd meer dan een miljoen. Het Leger des Heils is namelijk actief in 128 landen. Het bekende mannenkwartet 4Real Quartet zal zondagmorgen haar medewerking verlenen aan de bijzondere samenkomst.

Het Leger des Heils is haar werk in 1889 begonnen in Kampen. De afgelopen 7 jaren zijn er vanuit Kampen 5 initiatieven gestart in andere gebieden; Emmeloord, Urk, IJsselmuiden, Genemuiden en Wezep. Op alle plaatsen wordt geestelijk werk gecombineerd met maatschappelijke dienstverlening. Er zijn ontmoetingscentra, kledingwinkels, voedselvoorzieningen, voorziening postadressen, een noodopvang en nog veel meer. Voor dit werk zijn vrijwilligers nodig, maar ook financiën.

Kampenaren worden uitgenodigd om zondag 22 oktober kennis te maken met de gebruiken en gewoonten binnen het Leger des Heils. Op maandag 30 oktober start een informatiecursus "Wat is dit Leger?" In 8 avonden zal gesproken worden over de geloofsbelijdenis, het werk, de geschiedenis en de doelstelling van het Leger des Heils. Iedereen mag zich hiervoor opgeven. De eerste avond is een introductieavond.

Zondagmorgen mogen de belangstellenden genieten van bijdragen van het mannenkwartet 4Real Quartet. Er is een speciaal programma voor de kinderen. Adres is; Bovennieuwstraat 33-35 in Kampen. Info: 06-51741725 / aalt.fikse@legerdesheils.nl