Stille week

27-03-2016

Tijdens de Stille week wordt in korps Kampen stil gestaan bij de verschillende momenten voor de kruisiging van de Heere Jezus. Maandag stonden de Jongsoldaten en Korpskadetten stil bij Getsemane. Dinsdag sprak de Vrouwenbond over de gevangenneming. Hier zong overigens ook het mannenkoor. Woensdag stond de avond onder leiding van het Lydiahuis en de bezoekers van de Middag Pauzedienst. Jezus voor Kefas, was toen het onderwerp. Donderdag werd de avond verzorgd door het muziekkorps en koor Rainbow. Beiden hadden ook een aandeel. Margriet Woudstra gaf een heldere uiteenzetting over het moment dat Jezus voor Pilatus terecht stond. Op deze laatste avond waren er ruim 30 mensen. De avonden begonnen om 19.30 uur en werden over het algemeen goed bezocht.