Start warme maaltijden bij Leger des Heils

16-10-2015

Woensdag 21 oktober start het Leger des Heils in Kampen met het voorzien in warme maaltijden. Burgemeester Bort Koelewijn zal het project openen door het eerste bord op te scheppen. De aanvang is om 17.30 uur. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Plaats: Bovennieuwstraat 33-35 in Kampen.

'Samenleven doe je dus niet alleen', is het landelijke thema van het Leger des Heils. Aalt Fikse, korpsofficier in Kampen; “We sluiten ons aan bij de gedachte dat wij mensen door onze Schepper aan elkaar gegeven zijn. We weten dat er heel wat mensen dagelijks alleen aan tafel zitten, terwijl samen eten juist zo gezellig kan zijn. Met dit maaltijdenproject willen we mensen met elkaar in contact brengen, juist in deze herfstdagen".

De mogelijkheid om samen te eten is elke woensdagmiddag om 17.30 uur. Er wordt vooraf gebeden en nadien een stukje gelezen uit een Bijbels dagboekje. Fikse wil nog kwijt dat iedereen mag aanschuiven en inschrijving vooraf niet nodig is. Dit om de drempel laag te houden. Er werken 12 vrijwilligers mee aan deze activiteit. Korpsleden, Amanda en Arend Poepe coördineren het geheel. Na de opening, welke plaats heeft in het gebouw van het Leger des Heils aan de Bovennieuwstraat, mogen de bezoekers ook de keuken bewonderen die door één van de vrijwilligers is geplaatst.