Stafkoor zingt in Kampen

15-02-2016

Onder grote belangstelling verleende het landelijke Stafkoor van het Leger des Heils op zondagmorgen 14 februari haar medewerking aan de samenkomst in Kampen. Behalve samenzang trad het koor ook alleen op en zong tot eer van de Allerhoogste. De koorleider gaf aan dat de koorleden vanuit hun liefde voor Jezus door middel van zang een zegen willen verspreiden onder de toehoorders. Er was ook een moment aandacht voor de kinderen. Hen werd geleerd hoe onmetelijk groot de liefde van God is. Majoor Donna Evans haalde in haar preek een voorbeeld aan van een Australiër, die op wonderlijke wijze een race gewonnen had. Zij trok daarmee de lijn naar God, die vanuit Zijn liefde voor mensen één doel had en dat was diezelfde mensheid redden. Ongeacht de offers. Na de dienst bleven velen napraten en genoten van koffie en thee. Er waren 180 aanwezigen.

Klik hier voor meer foto's