Seniorenkerstfeest met zang en muziek

11-12-2017

Op donderdag 14 december wordt het jaarlijkse Seniorenkerstfeest van het Leger des Heils georganiseerd. Veel ouderen kijken daar naar uit. De aanvang is 14.00 uur en het duurt tot 16.30 uur. De toegang is vrij. Aanmelding is niet nodig. Dit jaar zal er ruim aandacht zijn voor zang en muziek. Zo komt een zanger en zal er een harpiste optreden. Daarnaast is er ruim aandacht voor gezelligheid en een hapje en drankje. Kapitein Aalt Fikse zal de Bijbeloverdenking leiden. Het adres is Bovennieuwstraat 33-35 te Kampen.
Voor informatie kunnen mensen bellen naar 038-3332171.