Samenkomsten kerst

23-12-2014

Woensdagavond 24 december zal vanaf 22.00 uur weer de kerstavond samenkomst worden gehouden, gevolgt door het samen zingen op de Plantage. Deze samenkomst vindt plaats in het korpsgebouw aan de Bovennieuwstraat 33 in Kampen. Tevens bent u uitgenodigd om op donderdag 25 december het familiekerstfeest met ons te beleven. Deze begint om 11.oo uur (ook in het korpsgebouw).

Tijdens de Kerstnachtdienst zal ook de speciale collecte worden opgehaald. Daarom hieronder nog een mededeling van Anouk Nijhof, IOS ambassadeur;

Zoals u weet wordt er bij het Leger des Heils elk jaar landelijk geld ingezameld voor een bepaald doel. Dit jaar is het geld voor de naschoolse opvang van het Leger des Heils in Trinidad, Bolivia. In 2007 heeft een overstroming de leefomgeving van veel gezinnen erg verslechterd. De meeste kinderen hebben de laatste jaren geen onderwijs gevolgd. Gelukkig wordt dit tegenwoordig in veel gemeenschappen in Trinidad wel weer opgebouwd. Met het geld van de collecte wordt de naschoolse opvang in Trinidad verder opgebouwd en ondersteund. Door middel van een beschut klaslokaal, voeding, schoon drinkwater en genoeg medewerkers kunnen 100 kinderen van de straat gehouden worden na schooltijd. Ze krijgen verdere (maatschappelijke) educatie en worden in contact gebracht met het Evangelie. Omdat kinderen thuis in de meeste gevallen geen warme maaltijd en schoon drinkwater krijgen, is het van het grootste belang dat de opvang ondersteund wordt met de landelijke kerstnachtdienstcollecte! Zie voor het filmpje over de collecte: http://vimeo.com/114238222    Graag tot woensdag 22.00! Enveloppen en machtigingskaarten zijn aanwezig.