Samenkomst in Genemuiden samen met ‘Living Water’

11-04-2016

Zondag 10 april was er in de Overtoom in Genemuiden  een sprankelende samenkomst van het Leger des Heils o.l.v. Majoor Albert Muller. In deze dienst werkte het bekende Genemuider Gospelkoor ‘Living Water’ mee.  Een overweldigende opkomst van 280 bezoekers, de stoelen moesten overal vandaan gesleept worden. Het koor had een heel mooi aandeel in de dienst en bracht zo’n 8 prachtige liederen ten gehore .Twee ‘broeders’  - uit Genemuiden zelf -  getuigden van de enorme verandering die in hun leven had plaats gevonden toen God aan hun hart klopte en zij hun hart  voor Jezus Christus mochten openen en de intense innerlijke vrede die toen in hun leven kwam. Majoor Muller sprak uit Marc. 1: 40-42  over de melaatse man die  tot Jezus sprak en zei:  ‘Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen!’ En met barmhartigheid bewogen strekte Jezus  zijn hand uit, raakte hem aan en zei tot hem: IK wil het, wordt rein! De boodschap was dat wij allemaal van nature  ‘ zondig - onrein zijn’…maar dat God Zijn Zoon zond die alles voor ons heeft  volbracht…opdat een ieder die in Hem gelooft…niet verloren gaat, maar  eeuwig leven mag hebben!!! Goed nieuws, een blijde boodschap ook voor Genemuiden! De samenzang werd door Jenny Westerhuis begeleid achter de piano.  Er waren zo’n 50 kinderen die naar de nevendienst gingen, waar een goed programma was voorbereid door  o.a. Khurram,  Alita en Henry .  Een zegenrijke dag …..met tevens dank aan Bert Wijshake en de Beheerder  van de Overtoom, maar vooral dank aan de Allerhoogste !  ‘t Slotlied: Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon” –  steeg blijmoedig op van uit de Overtoom.

Klik hier voor meer foto's