Recrutenles

14-02-2015

Dinsdag 10 februari was de eerste ontmoeting van de groep die deelneemt aan de Recrutenles 2015. De 8 avonden dragen het thema; "Wat is dit leger?" De groep bestond uit 25 personen; 7 uit Kampen, 6 uit Urk en 12 uit Emmeloord. De recrutenlesen worden eens per 2 weken gehouden. Mensen mogen het volgen, puur uit belangstelling, of omdat ze bijvoorbeeld lid van het Leger des Heils willen worden. De avonden worden verzorgd door Ellen Steenbergen en Aalt Fikse.