Pinksterdienst

27-05-2015

De Pinksterdienst van het Leger des Heils in Kampen was gevuld met inspirerende getuigenissen van de 5 personen die lid werden van het korps. Drie tekenden het verbond van een heilssoldaat en twee werden Adherent lid. Er waren 140 mensen aanwezig bij dit feest, waaronder ook een delegatie uit buitenpost Emmeloord, waar diezelfde middag 6 mensen werden ingezegend (2 heilssoldaten en 4 adherentleden). Daarnaast werden twee mensen Legervriend. De dienst in Kampen werd samengesteld in overleg met degenen die werden ingezegend. In zijn overdenking stond luitenant Aalt Fikse stil bij het thema; "Een sprekende Geest." De samenkomst stond onder leiding van beide korpsofficieren en KSM Ellen Steenbergen.

Klik hier voor meer foto's http://www.mijnalbum.nl/Album=EJZNLXIG