Paaszondag

30-03-2016

Zondagmorgen was een geweldig feest in kampen. De opstanding van Jezus werd gevierd met inbreng van verschillende korpsleden. Arnold van Laar zong twee zelfgeschreven liederen. Rainbow zong. Het muziekkorps speelde een passende mars. En als klap op de vuurpijl speelden Matthijs en Albert samen een Paaslied op hun instrument.

In zijn overdenking ging luitenant Fikse in op het feit dat Jezus lichamelijk gestorven was, maar dat Hij Zijn geest beval in de handen van de Vader.  Jezus daalde af in het dodenrijke en bracht daar het goede nieuws van het reddingsplan van God. De Bijbel leert dat volgelingen van Jezus deel zullen krijgen aan de eerst opstanding bij de wederkomst van Jezus, wanneer de Gemeente Hem op de wolken mag ontmoeten. Wat een heerlijk vooruitzicht. Het maakt ook dat wij meer naar de geest, dan naar het lichaam mogen leven en dus heiligheid nastreven.

De dienst werd door zo'n 120 mensen bezocht.

Klik hier voor meer foto's