Opvang vluchtelingen in Kampen

29-10-2015

Dit is een brief van korps Kampen aan Kamper kerken:

Waarde broeders en zuster van kerkelijk Kampen,
Gisteravond werden wij door Burgemeester Bort Koelewijn gebeld. Hij vond het waardevol om, via ons, kerkelijk Kampen op de hoogte te stellen van het feit dat heden 130 vluchtelingen in sporthal De Reeve in Kampen zullen worden opgevangen. Dit zal voor 72 uur zijn.
De Burgemeester draagt kennis van het rapport dat hem eerder dit jaar door ons is aangeboden en waarin verschillende kerken hebben aangegeven, in geval van calamiteiten, medewerking te willen verlenen. De bedoelde opvang wordt niet als calamiteit gezien, maar het is niet uitgesloten dat er nu of in de nabije toekomst een beroep op de kerken wordt gedaan.  

De vluchtelingen zullen vanmiddag rond 17.00 uur arriveren. Het gaat om zo'n 30 alleenstaande mannen en voor de rest gezinnen (met kinderen). Zij komen uit Syrie. Voor hen is Kampen al de derde of vierde opvanglocatie in Nederland.  

Inwoners van Kampen die willen helpen om het verblijf van de vluchtelingen aangenamer te maken, kunnen zich melden bij de gemeente Kampen. Daarvoor is een speciaal telefoonnummer ingesteld: 06-57199311. Op basis van de vraag van de vluchtelingen wordt besloten of initiatieven worden geaccepteerd.

Zullen we komende zondag deze groep mensen in gebed opdragen aan de Allerhoogste?