Openluchtdienst in stadspark "De Wijde Blik"

16-05-2015

De Vrije Evangelische Gemeente, de Baptistengemeente en het Leger des Heils organiseren voor de vierde keer een openluchtdienst, die op zondagmiddag 31 mei om 16.00 uur in stadspark 'De Wijde Blik' wordt gehouden.   In voorgaande jaren werd deze activiteit door honderden mensen bezocht. De dienst staat onder leiding van de drie voorgangers van de gemeenten, respectievelijk dominee Sjoerd van der Velde, dominee Gijs de Bree en luitenant Aalt Fikse. Het thema voor dit jaar is; “Een nieuwe Koers!” Fikse hierover; “De oude wereld kraakt in al haar voegen. Als burgers zoeken we elkaar steeds meer op, want ‘wij’ is het nieuwe ‘ik’. Als gelovigen mogen we afstemmen op de Schepper en dienstbaar zijn in de wereld.”   De openluchtdienst staat open voor een ieder, jong en oud. Er worden bekende liederen gezongen. Er zal aandacht zijn voor de kinderen en er wordt door Sjoerd van der Velde een woord ter bemoediging gesproken. De begeleiding wordt verzorgd door het muziekkorps van het Leger des Heils. Van de Velde over zijn toespraak; “Een thema wat niet zomaar gekozen is. Meer dan ooit is het in deze tijd, waarin zoveel gebeurt,  nodig om voor een andere koers te kiezen. Een koers van hoop, van liefde, in navolging van het spoor dat de Heere Jezus ons geleerd en getoond heeft. Inderdaad, een Nieuwe Koers.”   De Bree over de onderlinge verbondenheid van de drie gemeenten; “Voor het vierde jaar op rij drukken we met elkaar uit dat we ondanks onze verschillen één centrale boodschap hebben. God houdt van mensen en heeft zijn liefde concreet gemaakt in zijn zoon Jezus Christus, die de weg naar God voor ons heeft geopend. We willen die boodschap in Kampen bekend maken.”   Er worden 5.000 flyers in Kampen verspreid. Bij ongunstige weersomstandigheden vindt de dienst overigens plaats in De Schalmei, Triangel 1 in Kampen. Voor verdere informatie: 038-3332171.