Openlucht samenkomst

01-06-2015

Ondanks de mindergunstige weersomstandigheden werd besloten om de openluchtdienst niet naar binnen te verplaatsen. Het was bijzonder om te zien dat er nog zoveel mensen kwamen om samen te zingen en te luisteren naar Gods Woord. Het thema was "Een nieuwe koers". De liederen werden begeleid door het muziekkorps van het Leger des Heils. De interkerkelijke openlucht werd dit jaar voor de 4e keer georganiseerd door de Baptistengemeente, De Vrije Evangelische gemeente en het Leger des Heils. Er waren (naar schatting) zo'n 125 mensen aanwezig.