Open korpsraad

20-01-2016

Tijdens een open Korpsraad hebben korpsleden zich gebogen over de vraag of  het zinvol is om in korps Kampen de gemeentegroei principes door te voeren. Majoor Muller gaf hierover een inleiding. In de nieuwe korpsbrief is hierover ook een artikel geplaatst. Het komt er op neer dat middels onderzoek moet blijken wat de sterke punten, maar vooral de verbeterpunten zijn in het korps. Daarna wordt dan een plan opgesteld om datgene te versterken en te verbeteren. De Korpsraad was er heel positief over.