Opdracht Anna

24-08-2015

In een volle zaal met mensen werd zondag 23 augustus Anna Bastiaan opgedragen. Daniel en Carolyn legden een belofte af, waarna de zegen over Anna werd uitgesproken. later in de dienst werden Daniel en Carolyn uitgezegend omdat zij binnen een week vertrekken naar Londen Engeland. Daniel zal daar een tweejarige opleiding tot officier gaan volgen. Het was een bewogen samenkomst waarbij de aanwezigen ook zegenrijke woorden spraken tegen Daniel en Carolyn, het mooie lied in gedachte houdende; "God zij met ons tot ons wederzien"