Opbrengst Nationale Collecte 2017 Urk

15-02-2018

De landelijke collecte van Het Leger des Heils werd gehouden van 27 november tot en met 2 december 2017. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils.

Steeds meer mensen doen een beroep op de hulp van het Leger des Heils. Bijvoorbeeld in de vorm van gebruikte kleding, voedsel of hulp bij schulpverlening. Een groeiende groep mensen heeft moeite om het hoofd boven water te houden. Bovendien voelen steeds meer mensen zich eenzaam. Het Leger des Heils wil mensen helpen die hulp nodig hebben en nergens anders terecht kunnen.

Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Het afgelopen jaar hielp het Leger des Heils bijna 60.000 mensen met professionele zorg en begeleiding: van maatschappelijke opvang tot verslavingszorg en van jeugdzorg tot reclassering. De deuren van buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan voor iedereen open. Wekelijks worden inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd. Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, krijgt het Leger des Heils geen subsidie.

Zie hieronder de opbrengst van de collecte, waar we u hartelijk voor willen danken

Opbrengst Urk