Opbrengst collecte

19-12-2014

In de laatste week van november mocht het Leger des Heils landelijk weer langs de deuren om te collecteren. In Kampen en IJsselmuiden deden er dit jaar 129 personen mee. Een recordaantal! De reacties vanuit de samenleving op deze collecteactie waren overwegend positief. Gebleken is dat de Kampenaren en IJsselmuidenaren het Leger des Heils een warm hart toedragen. De beide collectecoördinatoren, Anita van Dijk en Herma Pol maakten de eindstand bekend. Dit was E. 8.900,00. Een geweldig bedrag waar we de gemeenschap heel dankbaar voor willen zijn. De opbrengst wordt besteedt aan de eigen, lokale initiatieven van het Leger.

Op de foto staat de oudste loper, Evert Kist. samen met de korpsofficier, Luitenant Aalt Fikse.