Officiers-wisseling in Korps Zaandam o.l.v. Luitenant Reinier van Dijk

25-07-2017

Zondag 23 juli was het zover dat Korps Zaandam hun nieuwe officier Luitenant Daniel Bastiaan en zijn vrouw Carolyne Bastiaan-Bell met hun twee kleine kindertjes, vol vreugde mochten verwelkomen . Luitenant Reinier van Dijk uit Korps Groningen leidde deze ‘Bevestigings-Ceremonie’ . Onder de vlag van het L.d.H.  deed  Luitenant  Bastiaan zijn belofte dat hij met heel zijn hart God wil dienen, Gods Woord zal verkondigen en in woord en daad daar ook naar wil leven  samen met zijn vrouw Carolyne, dat hij zijn taak en verantwoordelijkheid voor Korps Zaandam zal vervullen door de kracht van de Heilige geest.

Luitenant van Dijk zei dat hij Daniel reeds lang kende als  een heel betrouwbare, fijne vriend, broer in ’t geloof  én collega en dat hij Luitenant Daniel Bastiaan van harte kon aanbevelen bij de Korpsbevolking in Zaandam.

Luitenant Daniel Bastiaan (komende uit Korps Kampen) vertelde daarna iets over zijn jeugd , zijn bekering, het werken bij de marine en later de controle op zee t.o.v. de visvangst (soort politie op het water) . Dat hij met vreugde z’n werk deed, maar dat er een moment kwam in zijn leven dat hij naar méér voldoening zocht.  Zo kwam hij op het grote  Hospitaalschip van Mercy Ships terecht als stuurman. Hij zag mensen veranderen die aan boord geopereerd werden aan grote tumoren in ’t gezicht. Ging evangeliseren diep de Afrikaanse oerwouden in, werd geraakt door de nood in de wereld. . En op dat schip leerde hij Carolyne  kennen, die hetzelfde verlangen had…zo vertelde Carolyne zelf  in de samenkomst in een persoonlijk woord van getuigenis. Een verlangen om  de  Heere Jezus te dienen in woord en in daad.  Carolyne, geboren in Ierland,  werkte in  Engeland als apotheker en ook bij Mercy Ships was ze verantwoordelijk voor de apotheek op het schip. Daniel was destijds  bij een uitzending van de  Kadetten en de oproep om fulltime te gaan werken binnen het  Leger des Heils  raakte  Daniels hart.  Het gezin Bastiaan verhuisde vervolgens naar Londen en Daniel volgde  de  Officiers Opleiding  van het Leger des Heils.  Samen Jezus naam groot maken, mensen dienen  en zielen winnen voor Zijn Koninkrijk…. dát is hun beider verlangen!

Toen Luitenant van Dijk de dienst officieel overdroeg aan Luitenant Bastiaan, was de oproep van Daniel in z’n allereerste toespraak  in Korps Zaandam: “ Zoek eerst het Koninkrijk van God…. geef Jezus Christus de eerste plaats….dien Hem  van uit je hart en zegen zal uw deel zijn ! ” Het was een bewogen maar ook een feestelijke samenkomst met familie, vrienden en korpsbevolking. En de nieuwe leiders van Korps Zaandam werden warm door de korpsbevolking ontvangen ! Majoor Wilfred Inge wenste t gezin Bastiaan van harte Gods zegen. Ook werden ter verwelkoming prachtige bloemen aangeboden.

Klik hier voor meer foto's