Nieuwe leden korps Kampen

23-05-2016

"Een indrukwekkende dienst". Zo werd de samenkomst van afgelopen zondag door veel mensen ervaren. Vijf mensen werden Adherentlid en 1 heilssoldaat. Daarna nog iemand Legervriend en er werd een certificaat van deelname uitgereikt. Dit allemaal n.a.v. de recrutenlessen. Indrukwekkend waren de persoonlijke geloofsgetuigenissen. Ook Arnold van Laar die twee liederen zong. En als extra verrassing een solo van Noortje. Dit lied had zij in een professionele studio ingezongen. Het thema van de overdenking was; 'Nederland is God kwijt geraakt'. Dit n.a.v. het KRO onderzoek waaruit bleek dat 58% van de mensen niet meer in God gelooft. Voor het eerst is dit de meerderheid. Kapitein Fikse haalde aan dat de nieuwe leden laten zien dat het ook anders kan zijn. Zij mogen levende stenen zijn. Er waren zo'n 170 mensen.

Klik hier voor meer foto's