New year's party

02-01-2018

Vrijdag 5 januari wordt door SoZo Mission en het Leger des Heils Kampen weer het jaarlijkse nieuwjaarsfeest georganiseerd voor bewoners van het AZC. Echter ditmaal niet alleen voor de bewoners van het AZC, maar voor iedereen die hieraan deel wil nemen. Dus wees welkom om samen dit feest te vieren. (zie uitnodiging hieronder)

2018