Naaimachines voor Pont Buiten

12-05-2017

Vanuit korps Pontbuiten in Suriname ontvingen wij deze foto van de aanschaf van twee naaimachines. Deze kon men kopen door giften vanuit het partnerkorps Kampen. Men dankte hartelijk voor deze gift. Binnenkort wordt daar gestart met een naaiclub.