Liefdevolle relaties

04-04-2017

Vanuit de principes van gemeentegroei is er voor gekozen te bouwen aan liefdevolle relaties binnen korps Kampen. Daarom werd een periode van 8 weken gepreekt en gesproken over dit mooie onderwerp. Zondag 2 april werd dit afgesloten met een liefdesmaal. Het thema was; Liefde gaat door de maag. Er waren zo'n 100 aanwezigen. Tijdens de dienst zat iedereen aan tafel en tijdens een pauze was er ruimte voor contact. Na de samenkomst werd er gezellig gegeten. Verschillende mensen hadden wat mee gebracht.