Leger ontvangt en verdeelt

21-01-2015

Vanaf 2015 stelt het Leger des Heils in Kampen, Emmeloord, Genemuiden en het samenwerkingsverband IJsselmuiden, 10.000 euro aan gratis kleding ter beschikking aan behoeftige mensen in de regio. Luitenant Aalt Fikse;  "Ieder mens heeft recht op onderdak, voeding, sociaal contact en kleding. Wij zijn het afgelopen jaar zo gezegend met bijdragen vanuit de samenleving, dat we dat ook ruimschoots terug willen geven." Volgens Fikse bracht de collecteweek van eind vorig jaar een recordbedrag op van 8.900 euro. Daarnaast werd door de gemeenschap alleen al in Kampen 55.000 kilo kleding gedeponeerd in het daarvoor bestemde kledingluik aan de Hofstraat t.h.v. nr. 28. Er werd in de winkel aan de Bovennieuwstraat voor ongeveer 20.000 euro aan kleding verkocht. Fikse hierover; "We kunnen alleen maar dankbaar zijn voor het vertrouwen dat de samenleving ons geeft en blijven toezeggen dat we daarmee zorgvuldig omgaan."

Ook de gemeente Kampen heeft zich voor 2015 bereid verklaard om opnieuw een bijdrage te leveren in de noodopvang en de inloop in Kampen. Fikse wil nog kwijt dat het Leger in Kampen graag haar werkzaamheden wil uitbreiden. Daartoe heeft het Leger al geruime tijd haar oog laten vallen op de bibliotheek. Fikse; "We willen graag, maar steeds komt er wat tussen of we krijgen we de juiste partijen niet om de tafel. Maar we gaan in goede moed verder en geloven dat de Schepper van hemel en aarde het beste met ons voorheeft. Als dat onze plek moet worden, zal God ervoor zorgen dat de puzzelstukjes op z'n plaats vallen. Alleen er zijn er misschien nog een paar stukjes die niet weten dat ze bij deze puzzel horen. Dat zeg ik met een knipoog naar mensen, maar ook omhoog."