Leger kijkt terug op Soup, Soap, Salvation

08-04-2018

“Soep, Zeep en Redding” Met deze missie voor ogen is het Leger des Heils al 129 jaar actief in Kampen. Kapitein Aalt Fikse, die samen met zijn vrouw en gezin in juni zal verhuizen naar Limburg om daar het legerwerk te ondersteunen, roept Kampenaren op om deelgenoot te worden van deze missie. Fikse; “In 2017 hebben we aan 17 mensen onderdak mogen bieden. Zo’n 3.500 mensen bezochten de inloop aan de Bovennieuwstraat en er werden bijna 2.500 warme maaltijden verstrekt. We willen dit mooie werk graag samen met Kampenaren en IJsselmuidenaren voortzetten”. Volgens Fikse kan iedereen iets bijdragen.

Pakketten

De bekende tweedehandse kledingwinkel van het Leger des Heils in Kampen werd vorig jaar door ruim 3.800 mensen bezocht. Opvallend was de forse toename van afgegeven kleding via het kledingluik aan de Hofstraat. Dat was in 2017 ruim 64.000 kilo kleding t.o.v. 55.000 kilo het jaar ervoor.
Beide initiatieven, de noodopvang en het ontmoetingscentrum kosten jaarlijks samen ongeveer € 79.000. De gemeente Kampen draagt de helft hiervan bij middels subsidie. De andere helft komt uit de opbrengsten van de kledingwinkel en giften. Vrijwilligers kunnen zich voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanmelden via aalt.fikse@legerdesheils.nl

Eten uitdelen -1

Fikse tot slot; “Het Leger des Heils wil er zijn voor mensen die écht hulp nodig hebben. We helpen de uiterlijke mens (soep en zeep), maar willen er ook zijn voor de innerlijke mens (redding, zingeving). En zou bouwen we, vanuit een duidelijke christelijke identiteit, aan de heelheid van de mens”.