Leger des Heils Kampen bood in 2016 onderdak aan 27 personen

03-04-2017

Schulden, analfabetisme, armoede, discriminatie, opvoedingsproblemen, overlast, sociaal isolement, sociale achterstand, sociale onrust, sociale uitsluiting, onderwijsachterstand, verloedering en verwaarlozing. Dit zijn een aantal van de maatschappelijke problemen waar mensen mee te maken hebben die het Leger des Heils binnenlopen. Een team van 28 vrijwilligers probeert om te signaleren en bepaalde problematieken te herkennen om daarna hulp aan te bieden. Aalt Fikse van het Leger des Heils geeft aan; “Je kunt bij mensen problemen signaleren en herkennen, maar er is een onderlinge relatie voor nodig zodat mensen ook hulp aanvaarden. Daarom zijn we blij dat onze tweedehandse kledingwinkel en inloop in 2016 ruim 6.500 keer werden bezocht. Mensen kopen kleding en drinken een kopje koffie en zo ontstaat er aan tafel een gesprek.”    

De Noodopvang bood in 2016 in totaal aan 27 personen tijdelijk onderdak. Er was sprake van 2.543 geregistreerde overnachtingen. Fikse; “Het is best heftig als er zich gezinnen met kleine kinderen aandienen voor onderdak. We doen er alles aan om voor kinderen een zo’n vertrouwt en veilig mogelijke omgeving te creëren. Ook maken we mee dat hoogzwangere vrouwen zich aanmelden. Ons uitgangspunt is; ‘Niemand op straat!’. Dus we proberen altijd naar een oplossing te zoeken. Laatst was de Noodopvang zo vol, maar er kwam toch een aanmelding. Toen hebben we een paar nachten een extra bed in de kerkzaal gezet.”

Naast kledingwinkel en inloop biedt het Leger des Heils op twee momenten per week ook maaltijden aan. Vorig jaar werden er 3.258 maaltijden aangeboden.

Naast Kampen is het Leger des Heils enige jaren geleden een samenwerkingsverband aangegaan in IJsselmuiden. De plaats heet; ‘Koffie Puur.’ Deze inloop is dinsdag en woensdag open van 9-12 uur en donderdag en vrijdag van 10-16 uur. Fikse is bijzonder tevreden over de samenwerking met de tientallen vrijwilligers.     

De noodopvang kostte in 2016  € 29.536 euro. De inloop en het beheer van briefadressen was € 51.956 euro. Van de gemeente Kampen ontvangt het Leger des Heils jaarlijks een subsidie van € 20.000 euro voor de noodopvang en voor de inloop en het beheer van briefadressen € 15.500 euro. Hetverschil legt het Leger des Heils Kampen bij uit donaties en opbrengst van de kledingwinkel.

Kapitein Fikse dankt de gemeenschap in Kampen voor haar bijdragen en giften om dit belangrijke werk in stand te houden. Het Leger des Heils is ook de gemeente Kampen dankbaar voor de subsidies en het vertrouwen. Fikse doet een beroep op Kampenaren om zich aan te sluiten bij het heilsleger. “Als je je geloof handen en voeten wilt geven, dan is het Leger des Heils dé plek om dat te doen. Wij komen mensen tekort en zijn daarom naarstig op zoek naar ‘vredessoldaten’. Wij mogen medearbeiders zijn van de Schepper van hemel en aarde. Wat willen we nog meer.” Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website van het Leger des Heils in Kampen: www.legerdesheils.nl/korpskampen