Leger des Heils Kampen bood in 2015 onderdak aan 26 personen

06-04-2016

“Doen wat we geloven!” Met deze slogan geeft het heilsleger weer waar zij voor staat. Aalt Fikse van het Leger des Heils geeft aan dat de soldaten en vrijwilligers in Kampen nog steeds strijdvaardig zijn als het gaat om bestrijding van armoede, eenzaamheid, uitsluiting, discriminatie en ongeloof. Het Leger heeft een heilige opdracht om alles te doen wat in haar vermogen ligt om een menswaardig bestaan te verzekeren voor iedereen. Fikse; “Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat mensen buiten moeten slapen. Dat doen dieren en mensen hoeven niet als dieren te leven.” 

Vorig jaar bood het Leger des Heils in Kampen aan 26 mensen onderdak, waaronder 4 gezinnen met in totaal 9 kinderen. Het goede nieuws is dat in het merendeel van de gevallen uiteindelijk zelfstandige woonruimte werd gevonden. Van het inloophuis werd in 2015 ruim 2.500 keer gebruik gemaakt. Het inloophuis is een plek waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie en een praatje. Indien er sprake is van bepaalde hulpvragen, kan men direct terecht bij de aanwezige maatschappelijk werker. Het maaltijdenproject dat in oktober door Burgemeester Koelewijn werd geopend loopt goed en wordt wekelijks door 35 mensen bezocht. Ook is Fikse bijzonder tevreden over het samenwerkingsverband ‘Koffie Puur’ in IJsselmuiden. “Met bewondering kijk ik naar de vele vrijwilligers die daar in IJsselmuiden wekelijks tientallen mensen een plek bieden waar zij mogen komen zoals ze zijn.”    
 
De bekende tweedehandse kledingwinkel van het Leger des Heils in Kampen werd vorig jaar door ruim 3.800 mensen bezocht. Dat is een stijging van 25% bij het jaar ervoor. Fikse verklaart dit door een toename van vluchtelingen die de winkel bezoeken. Via het kledingluik aan de Hofstraat werd ruim 55.000 kilo kleding afgegeven. De verkoop in de winkel steeg tot boven de € 20.000.

De noodopvang kostte in 2015  € 27.000 euro. De inloop en het beheer van briefadressen ruim € 47.000 euro. Luitenant Fikse dankt de gemeenschap in Kampen voor haar bijdragen en giften om dit belangrijke werk in stand te houden. Fikse roept Kampenaren op om zich aan te sluiten bij het heilsleger. “Als je je geloof handen en voeten wilt geven, dan is het Leger des Heils dé plek om dat te doen. Wij komen mensen tekort en zijn daarom naarstig op zoek naar ‘vredessoldaten’. Wij mogen medearbeiders zijn van de Schepper van hemel en aarde. Wat willen we nog meer.”

 Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website van het Leger des Heils in Kampen. www.legerdesheils.nl/korpskampen