Leger des Heils Kampen bood...

10-04-2015

Leger des Heils Kampen bood in 2014 onderdak aan 28 personen.
“Eén op de vier Kampenaren loopt gevaar.” Woorden van Aalt Fikse van het Leger des Heils in Kampen. Fikse legt uit dat 24% van de bevolking in Nederland tot één van de kwetsbare groepen behoort. Dit zijn mensen met een lage opleiding, een laag inkomen, zonder werk of met een slechte gezondheid. Eén op zes huishoudens heeft problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. Fikse; “Het leger van het heil wil er zijn voor deze groepen kwetsbare mensen. In Kampen bieden we mensen onder andere onderdak in onze noodopvang. Dat waren er vorig jaar 28. Dat zijn er toch 8 meer dan in 2013. Hieronder bevonden zich ook 8 kinderen uit 4 gezinnen. Het goede nieuws is dat in 2/3 van de gevallen uiteindelijk zelfstandige woonruimte is gevonden.”

Van het inloophuis werd in 2014 ruim 2.600 keer gebruik gemaakt. Het inloophuis is een plek waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie en een praatje. Indien er sprake is van bepaalde hulpvragen, kan men direct terecht bij de aanwezige maatschappelijk werker.

Fikse geeft aan dat sociale contacten voor mensen erg belangrijk zijn. Het heeft duidelijk invloed op de leefsituatie van mensen. Zo’n 15% van de Nederlanders geeft aan zich vaak eenzaam te voelen. Opvallend is dat juist ouderen minder aangeven zich eenzaam te voelen. Eén op de vijf jongeren (18-24 jaar) daarentegen, geeft aan zich vaak eenzaam te voelen. Mensen die vereenzamen hebben vaak lichamelijke en psychische klachten (depressie en angst). Sommige mensen komen in een sociaal isolement terecht. Eén op de acht Nederlanders geeft aan geen vrienden te hebben en 10% voelt zich vaak buitengesloten in de Nederlandse samenleving.

De alom bekende kledingwinkel van het Leger des Heils in Kampen werd vorig jaar door ruim 2.400 mensen bezocht. Er is in 2014 door de gemeenschap 15% meer kleding afgegeven bij het kledingluik aan de Hofstraat. In totaal 53.000 kilo. De verkoop in de winkel steeg tot € 20.000. Om de toegang tot gratis kleding makkelijker en overzichtelijker te maken, zijn er 1.000 kledingbonnen á 10 euro gedrukt. In totaal stroomt er zo voor € 10.000 aan kleding terug in de gemeenschap.

De noodopvang kostte in 2014  € 24.834 euro. De inloop en het beheer van briefadressen € 49.541 euro. Luitenant Fikse dankt de gemeenschap in Kampen voor haar bijdragen en giften om dit belangrijke werk in stand te houden en hoopt dat mensen zich ook actief willen aanmelden als vrijwilliger. Volgens Fikse kunnen mensen binnen het Leger des Heils handen en voeten geven aan hun geloofsbeleving. Fikse; “Wij mogen dit werk doen in dienst van de Schepper van hemel en aarde. Zijn liefde is onze drijfveer. We hopen, behalve hulpverlening, ook een baken van hoop in deze wereld te zijn.”

Het Leger des Heils is blij met de goede samenwerking met de gemeente Kampen om de noodopvang en het inloopcentrum mede mogelijk te maken. De gemeente Kampen deelt in een deel van de benodigde financiën.

Tot slot wil Fikse nog het volgende kwijt; “Wij voeren gesprekken op verschillende niveaus om toegang te krijgen tot het pand van de bibliotheek. Het heeft veel haken en ogen, maar we geven de moed niet op. We denken in het pand van de bibliotheek, het werk van het Leger des Heils op een hoger niveau te tillen en er een Boulevard van Hoop te stichten! Een plek van iedereen, voor iedereen.”