Landelijke leiders Leger des Heils bezoeken Kampen

09-10-2017

Commissioner en mevrouw Hans en Marja van Vliet 1

Op zondag 15 oktober om 10.00 uur zal de samenkomst van het Leger des Heils in Kampen onder leiding staan van de Commissioner Hans en Marja van Vliet. Hans van Vielt is kommandant van het Leger des Heils in Nederland. Marja van Vliet is verantwoordelijk voor het landelijke vrouwenwerk van het leger des Heils.

 
Korps Kampen is één van de oudste afdelingen van het leger des Heils in Nederland. In 1887 kwam het Leger des Heils vanuit Engeland overgewaaid naar Nederland en wel in Amsterdam. Binnen 2 jaar had het Leger voet aan wal gezet in Kampen. Volgens de krantenberichten ging dat destijds met de nodige deining gepaard. Kampenaren hadden moeite met Christenen in uniform waar geloofsvreugde vanaf straalde. Verschillende bijeenkomsten werden ruw verstoord. Het gemeentebestuur vaardigde zelfs een samenscholingsverbod in om de rust te forceren. Na verloop van tijd werd het Leger des Heils meer en meer geaccepteerd.
 
Het Leger des Heils in Kampen besteedt enerzijds aandacht aan de geestelijke belevingswereld van mensen en aan de andere kant biedt het Leger ook maatschappelijke hulp. Zo worden er jaarlijks tussen de 25-30 mensen opgevangen in de noodopvang. Er is een inloophuis en kledingwinkel en er worden postadressen aangeboden. Mensen die eerst hulp nodig hebben worden ook gestimuleerd om hulpgever te worden.  
 
Commissioner Hans van Vliet is geboren en getogen in Rotterdam. Hij kwam al op jonge leeftijd in aanraking met het Leger des Heils en vond er zijn geestelijk thuis. In 1973 besloten hij en zijn vrouw, commissioner Marja van Vliet-de Ruiter, hun leven volledig in dienst te stellen van God en het Leger des Heils en volgden de opleiding tot officier aan de Kweekschool in Amstelveen.
 
Na het afronden van deze opleiding werkten beiden dertien jaar als korpsofficier in diverse korpsen (kerkelijke gemeenten) in diverse plaatsen in Nederland. Van 1986-2002 was commissioner van Vliet werkzaam als directeur binnen de Stichting Leger des Heils Welzijns en Gezondheidszorg van het Leger des Heils in Nieuw-Amsterdam, Zwolle en en de regio Zuid-West Nederland met als standplaats Dordrecht. Verder was de commissioner verbonden aan het Amsterdam Staf Muziekkorps als Algemeen Leider en docent aan de landelijke Heilssoldaten Cursus. In 2002 volgde een aanstelling als directeur van het kerkgenootschap Leger des Heils. Naast deze functie was de commissioner vanaf 2004 vice-voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland, een functie die hij tot 2007 zou vervullen om daarna, samen met zijn vrouw, uitgezonden te worden naar Papoea-Nieuw-Guinea.
 
Hier dienden zij het Leger en de bevolking als Chef-Secretaris. In juni 2010 werd commissioner Van Vliet aangesteld als kommandant van het Leger des Heils in Nederland, Tsjechië en Slovenië.
 
Kampenaren worden uitgenodigd om zondag 15 oktober kennis te maken met Hans en Marja van Vliet en hen ook te laten weten wat verdere noden en behoeften in Kampen zijn. De samenkomst van het Leger des Heils staat open voor een ieder! Speciaal programma voor de kinderen. Adres is; Bovennieuwstraat 33-35 in Kampen. Info: 06-51741725 / aalt.fikse@legerdesheils.nl