Landelijke leider Leger des Heils bezoekt Genemuiden

15-06-2015

Op zondag 21 juni 2015 om 17.00 uur zal de geloofsontmoeting in 't Overtoom in Genemuiden onder leiding staan van Commissioner Hans van Vliet, Kommandant van het Leger des Heils in Nederland. Het Leger des Heils organiseert sinds december om de week geloofsontmoetingen in Genemuiden. De geloofsontmoetingen zijn laagdrempelig en richten zich vooral op mensen die zich niet (meer) zo thuis voelen binnen de gevestigde kerkstructuren. Het doel van de ontmoetingen is om mensen verder op weg te helpen met hun geestelijk leven en het belang van de onderlinge ontmoeting te laten ervaren. Tijdens de ontmoetingen staat de Heere Jezus centraal.

De aanwezigheid van Commissioner Van Vliet laat zien dat het Leger des Heils zich blijvend wil vestigen in Genemuiden. Projectofficier Aalt Fikse hierover; "We voelen ons bijzonder welkom in Genemuiden, zowel door de opstelling van de burgerlijke gemeente als door verschillende kerkelijk leiders. We zijn in de fase dat we ons oriënteren en nagaan hoe we dienstbaar kunnen zijn aan de gemeenschap in Genemuiden. Er tekenen zich al duidelijke lijnen af waarvan we verwachten dat we die binnenkort kunnen omzetten in concrete plannen."

Genemuidenaren worden uitgenodigd om zondag 21 juni kennis te maken met Van Vliet en hem ook te laten weten wat de noden en behoeften in Genemuiden zijn. De geloofsontmoeting van het Leger des Heils staat open voor een ieder! Speciaal programma voor de kinderen. 
Wijkcentrum 't Overtoom,
Grutto 1 Genemuiden.
Info: 038-3332171 / aalt.fikse@legerdesheils.nl