Kinderkerstfeest

03-12-2015

Zaterdag 12 december is iedereen welkom op het kinderkerstfeest op kinderboerderij Cantecleer dat wordt georganiseerd door het Leger des Heils.