Kijk op geloof

20-10-2014

Zondag 19 oktober was het thema in de samenkomst "Kijk op geloof". De opstelling van de zaal was eens wat heel anders. Niet in rijen, maar om tafels. Dit had alles te maken met het thema. Luitenant Fikse moedigde namelijk tijdens de overdenking, het onderlinge gesprek aan. Hij deed dit aan de hand van kaarten. De kaarten behandelden 5 thema's; De aard van God, zin en doel van het leven, de aard van de mens, Jezus en waarheidsvinding. Per tafel gingen de aanwezigen in gesprek en vormden door het kiezen van kaarten, elk hun eigen geloofsvisie. Daarna had luitenant Fikse hier nog een korte gedachte over. De Jongsoldaten hadden ook een aandeel in de dienst. Ze deden dit middels een toneelstukje. Verder was er een indrukwekkend getuigenis van Khurram over het belang en de waarde van de Bijbel. Karin en Marijke kregen nog een presentje, als dank voor hun inzet de afgelopen jaren.