Kerstvieringen

27-12-2014

De afgelopen Kerstdagen waren druk, maar zegenrijk. Op Kerstavond speelde het muziekkorps o.l.v. br. Jan Berend van de Geest op 2 afdelingen van verzorgingshuis Myosotis. Om 19.30 uur was er een Kerstviering in Emmeloord. Dit was o.l.v. luit. Fikse en de liederen werden begeleid door Jenny Westerhuis. Daar waren ruim 40 mensen aanwezig. Nadoen was er Kerstbrood en warme chocolademelk. Indrukwekkend was het toen we voor het eerst buiten het Ere zij God met elkaar zongen. Om 22.00 uur ving de Kerstnachtdienst aan in Kampen. Er moesten heel wat stoelen bijgezet worden. De zal zat vol. Er waren zo'n 120-130 mensen. Het thema was De Kus. Luit. Fikse ging in zijn overdenking door op het lied (met beelden) Mary did you know. Rainbow zong 3 prachtige liederen en het muziekkorps speelde een Kerstmelodie. Traditiegetrouw werd buiten het Ere zij God gezongen, waarna zo'n 70 mensen op de Plantage nog 8 Kerstliederen zongen.

De volgende dag, 1e Kerstdag was het om 11.00 uur Familiekerstfeest. Daar kwamen meer gezinnen met kinderen op af. De kinderen mochten een werkje maken. We keken naar een youtube filmpje en er was een pauze met lekkere hapjes. Na de pauze was er nog een tafelopdracht over de 4 keer dat een engel "Wees niet bang" uitsprak. Het thema van de overdenking was; God is bewogen. Er waren zo'n 65 personen.