Kerstnachtdienst

27-12-2015

De jaarlijse Kerstnachtdienst was dit jaar qua programma heel gevarieerd. De 165 aanwezigen konden genieten van optredens van Rainbow en het muziekkorps. Daarnaast beeldden de kinderen het geboorteverhaal uit. Mevrouw Kroon las de 'brief van Jezus' voor en Arnold van de Laar zong een zelfgeschreven lied. Tijdens de dienst was er een voor in de zaal een plek ingericht met daarin een levend schaap. De collecte die werd opgehaald was bestemd voor het werk van het Leger des Heils in Colombia. Luitenant Fikse had het in zijn overdenking over niet vergeten geschenken aan God. Bij vertrek ontving iedereen een leuke attentie. Buiten bij de voordeur zongen de aanwezigen het Ere zijn God

Klik hier voor meer foto's