Kerstnacht in Kampen

27-12-2016

Kerstnachtdienst is voor veel mensen een hoogtepunt op de kerkelijke agenda. In korps Kampen wordt deze viering al ruim een eeuw gehouden en sinds een aantal jaren ook in de buitenposten Emmeloord en Urk. Vooraf speelt het muziekkorps voor de zieken en ouderen in Myosotis. Om 22.00 uur begon de samenkomst. Er waren verschillende bijdragen van het koor Rainbow en het muziekkorps. Ook zong Arnold van Laar nog twee zelf geschreven liederen. Kapiteins Fikse leidden de dienst. Het thema van de overdenking was "Onrustige nacht, onveilige nacht". Dit met het oog op de huidige tijd. De mensen werden naar aanleiding van Jesaja 40 opgeroepen om een weg te banen voor de (weder)komst van de Heere Jezus. Niet alleen voor de komst van Jezus in deze wereld, maar ook in het hart van mensen. Er werd ook de jaarlijkse kerstnachtcollecte gehouden. De opbrengst was € 413,29. Dit is inclusiefde opbrengst van de koejesactie van Mendy ten Kleij.

Na de dienst werd buiten op straat het Ere zij God gezongen. En later in het stadscentrum op de Plantage werden nog verschillende liederen gezongen. Er kwamen veel mensen mee en er verschillende voorbijgangers sloten zich aan in het gezang. Nadien was er nog warme chocolademelk.

Het Famiekerstfeest werd door zo'n 100 mensen bezocht. Het toneelstuk  door de jeugd werd met enthousiasme ontvangen.

Klik hier voor meer foto's

Klik hier voor de openlucht op de plantage (Youtube)