Kapiteins Bosch in Den Helder

19-06-2018

De kapiteins Bosch zijn zondag 17 juni in korps Den Helder geïnstalleerd als korpsofficieren. De samenkomst stond o.l.v. luitenants Koffeman. Wij wensen hen gezegende jaren.