Kamper Bijbelmarathon

24-11-2014

In de persoon van luitenant Aalt Fikse mocht het Leger des Heils korps Kampen deel zijn van de Kamperse Bijbelmarathon. In één week werd de hele Bijbel gelezen. Luitenant Fikse opende zaterdag 22 november op deze laatste dag de lezing vanuit het Bijbelboek Johannes. Zo'n 120 mensen deden mee aan dit bijzondere initiatief. De Bijbelmarathon werd gehouden in de Lutherse kerk.