Kampen steunt het Leger

30-01-2017

Eind vorig jaar werd er tijdens de landelijke collecteweek van het Leger des Heils ook weer in de gemeente Kampen gecollecteerd. De opbrengst was 7.510,26 euro. Kapitein Aalt Fikse van het Leger des Heils; "Het is bijzonder te zien dat een kleine 100 mensen deur aan deur willen gaan om geld op te halen voor het werk van het Leger des Heils. Eigenlijk is het geld niet voor het Leger des Heils, want het komt weer volledig ten goede van de plaatselijke gemeenschap. Mensen vertrouwen ons het geld toe en we willen er daarom zorgvuldig mee omgaan." De opbrengst wordt gebruikt voor de Kamper noodopvang en inloop en daarnaast in IJsselmuiden voor het ontmoetingscentrum Koffie Puur. Onlangs zijn de collectanten in het zonnetje gezet en mochten zij aanschuiven bij het maaltijdproject van het Leger des Heils.